Pavel Černý k udělení Ceny Antonína Švehly Marii Zdeňkové 25.1.2012 Tisk Email

 

 

Vážené dámy, vážení pánové,

je mi obrovským potěšením, že mohu dnes před Vámi osobně vystoupit a je mi nesmírnou ctí, že tak mohu učinit v souvislosti s osobností našeho prvorepublikového státníka za agrární stranu Antonína Švehly, budovatele a spolutvůrce Masarykova Československa a jednoho z „Mužů 28. října".

O to větší mám radost, že mohu být přítomen předání Ceny Antonína Švehly za rok 2011 paní Marii Zdeňkové, kterou každoročně uděluje Váš Nadační fond angažovaných nestraníků ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství. Obou organizací a jejich důležité činnosti si hluboce vážím a dnešní slavnostní akt přijímám s úctou a pokorou.

Paní Marii Zdeňkovou znám již po dobu téměř 10 let. Někomu se to možná může zdát jako krátký čas, kdy se lidé tzv. poznávají a nacházejí společné myšlenky, ale mohu zde zcela upřímně říci, že za tu dobu jsem měl nespočet možností společných setkání s paní Marií Zdeňkovou, mnoho jsme spolu udělali dobrého a věřím, že i budoucnost nám bude přát. Rád bych zde na tomto místě chtěl paní Zdeňkové poděkovat za péči, vstřícnost při spolupráci na projektech a inspiraci, kterou našemu občanskému sdružení - Společnosti Antonína Švehly - od počátku našeho založení poskytuje.

Marie Zdeňková působí, mimo jiné, jako dlouholetá kronikářka Městské části Praha 15, místa, které je zároveň i domovem Antonína Švehly.

Už od počátku 90. let minulého století se paní Zdeňková začala intenzivně zajímat právě o osobnost Antonína Švehly a zabývat se rovněž historií jeho památky, která byla násilně přerušena za nacistické okupace a poté po roce 1948, kdy měl být Antonín Švehla zcela vymazán z povědomí českého (resp. Československého) člověka (národa). Naštěstí se tak nestalo a po roce 1989 se naše republika vrátila do rodiny demokratických států a západního civilizačního okruhu.

Jak jsem již zmínil, paní Zdeňková již dlouhodobě (od roku 1993) svůj zájem věnuje osobnosti Antonína Švehly a především znovuobnovení jeho památky a nedoceněné velikosti tohoto státníka. V roce 1996 v brožuře „Praha 15 se představuje" vychází její medailonek A. Švehly, o dva roky později vychází „Kniha o Praze 15", kde je opět publikován příspěvek o A. Švehlovi a jeho vztahu k rodné Hostivaři. Poté následuje řada výstavních projektů paní Marie Zdeňkové, ve kterých nikdy nechybí Antonín Švehla. Jmenujme alespoň některé z nich - výstava na radnici o MČ Praha 15, výstava na Staroměstské radnici, putovní výstava „Nové fotografie Staré Hostivaře", výstava ke 110. výročí založení Sokola v Hostivaři, výstava na radnici „10 let Prahy 15", výstava v anglickém městě Harlow (včetně darované bronzové busty Antonína Švehly partnerskému městu Prahy 15), výstava v Žilině, výstava „Zničené lounské pomníky" (o A.Š. v Lounech), výstava o Antonínu Švehlovi v Národním zemědělském muzeu (materiály o Antonínu Švehlovi pocházely z archivu Kroniky MČ Praha 15) a poslední výstava ve vestibulu radnice, kde byl představen Švehlův rodný statek a mnoho dalších.

Nesmíme také zapomenout spolupráci Marie Zdeňkové s televizí, rozhlasem, novinami, časopisy apod. Velmi významným počinem Marie Zdeňkové byla v letech 2000 – 2001 její aktivní spolupráce a Akad. sochařem Janem Bartošem při tvorbě busty na pomník Antonína Švehly v Hostivaři (busta modelována podle podkladů z archivu kroniky), kde se členové naší Společnosti spolu s našimi hosty pravidelně setkávají při společenských akcích k uctění památky Antonína Švehly.

Roku 2003 vychází její kniha „Antonín Švehla a Hostivař", která je pokřtěna panem prezidentem Václavem Klausem (a v roce 2008 zpracovala 2. rozšířené vydání, ve kterém mimo jiné zmapovala 70 smutných osudů Švehlových soch a pomníků). V roce 2003, ke 130. výročí narození a 70. výročí úmrtí Antonína Švehly, vyvinula velké úsilí o udělení Řádu T. G. Masaryka Antonínu Švehlovi in memoriam. Poslanecká sněmovna PČR tento návrh nejen schválila, ale dokonce jej svým usnesením povýšila na návrh udělit Řád Bílého lva in memoriam. Bohužel, tento významný symbolický akt nakonec nebyl uskutečněn.

Dále bych zmínil rok 2010. Začátkem tohoto roku byla v Praze 15 slavnostně otevřena „Stezka historií Hostivaře", kde paní Zdeňková byla autorkou informačních tabulí a jejich podstatnou část tvoří tabule o Švehlově statku a mlýnu, o A. Švehlovi a o místě jeho posledního odpočinku. ČT 1 o této události informovala v několika reportážích. Dále v roce 2010, prostřednictvím našeho sdružení Společnost Antonína Švehly zahájila spolupráci s norským spisovatelem Kjellem Dahlem, který je autorem knihy o evropském agrárním hnutí a Marie Zdeňková mu poskytla fotografie a dokumenty o Antonínu Švehlovi, které jsou v této knize publikovány. Rovněž se v únoru tohoto roku paní Zdeňková zhostila přednášky pro kronikáře ČR v Lysé nad Labem na téma: „Významná osobnost v dějinách obce – na příkladu Antonína Švehly".

V tuto chvíli se připravuje v Národním zemědělském muzeu stálá expozice „Památník Antonína Švehly", na kterém se opět spolupodílí paní Marie Zdeňková. Památník bude slavnostně otevřen v den jubilejního 140. výročí narození Antonína Švehly, dne 15. dubna 2013. Věřím, že tento velkolepý projekt obohatí českou společnost o osobnost Antonína Švehly, jednoho z největších státníků První republiky.

Na závěr bych si dovolil popřát paní Marii Zdeňkové spoustu sil a energie do další tvůrčí činnosti nejen v oblasti osvěty.

Děkuji Vám všem za pozornost.

Mgr. Pavel Černý

 

 Pavel Černy

 

Aktivity Marie Zdeňkové ohledně Antonína Švehly

 

 
Právě připojeni - hostů: 33  ÚVOD Cena Antonína Švehly Udělení Ludmile Havránkové a Marii Zdeňkové Pavel Černý k udělení 25.1.2012
Přihlásit se
Mapa webu

HOME - ÚVOD