Účel Tisk Email

Nadační fond angažovaných nestraníků

NFAN

LogoNFAN


Účelem zřízení fondu je dosahování obecně prospěšných cílů,

zejména v oblasti:

 

  • podpory fyzických i právnických osob, které se zabývají aktivitami směrujícími k vytváření občanské společnosti fungující na demokratických principech, pomoci při nápravě některých křivd a chyb způsobených nejednotným výkladem právních norem, které by mohly ohrozit demokratické zásady, včetně pomoci při existenčních potížích dotčených osob,
  • pomoci při nápravě některých křivd a chyb způsobených nejednotným výkladem právních norem, které by mohly ohrozit demokratické zásady, včetně pomoci při existenčních potížích dotčených osob,
  • podpory humanitárních aktivit právnických i fyzických osob, se zaměřením na podporu projektů a záměrů v oblasti ochrany základních lidských práv a duchovních hodnot,
  • pomoci těm, kdo pracují na poli osvěty (vědecké, filmové, televizní, rozhlasové, výtvarné, novinářské tvorby) s cílem ochrany demokracie a zvýšení zájmu občanů o veřejný život.
  • Dále se činnost fondu zaměřuje na podporu hnutí a aktivit bránících propagaci fašismu a dalších hnutí směřujících k potlačování práv a svobod občanů, které naplňují obsah § 260 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.

 

Sídlo Nadačního fondu angažovaných nestraníků je v Praze, Žitná 562/10, 120 00 Praha 2.

Číslo bankovního účtu je 1975547369/0800.

Identifikační číslo fondu je 27915492.

 

 

 

 

 

 

 
Právě připojeni - hostů: 38  ÚVOD Účel
Přihlásit se
Mapa webu

HOME - ÚVOD