Cena Jana Beneše Tisk Email

K osobnosti

 

Jan Beneš

 

Jan Beneš

*26.3.1936 (Praha) - † 1.6.2007 (Obořiště),

 

byl český spisovatel, překladatel, publicista a scenárista.

Vystudoval UMPRUM v Praze (1951-1955), pracoval jako výtvarník (1955-1956), na závěr své prezenční vojenské služby byl odsouzen (jak sám uvádí „za pod-vracení bojové morálky mužstva, nedovolené ozbrojování, krádež vojenských podvlékaček“) a uvězněn (ve výkonu trestu 1958-60 pracoval jako horník).

Po propuštění se živil jako výtvarník u Ústředního loutkového divadla Praha (1960-1962), ale byl propuštěn „pro nedovolenou uměleckou činnost“ (po udělení Ceny MNO).

V srpnu 1966 byl zatčen a za »podvracení republiky« (spolupráci s časopisem Svědectví) odsouzen k pěti letům do vězení a k zabavení psacího stroje. Nastoupil výkon trestu, a to ve věznici Plzeň-Bory jako brusič skla, až mu po dvou letech věznění tehdejší prezident ČSSR (A. Novotný) těsně před abdikací ze své funkce v březnu 1968 cestou milosti trest prominul.

Přednášel večerní kursy dějin umění na Palackého univerzitě v Olomouci (1960-61) a kurzy scénografie na DAMU (1961-62). Dálkově studoval Právnickou fakultu UK v Praze (1965-66).

V roce 1969 emigroval do USA, kde pracoval jako dělník, opravář a údržbář (1970-72). Poté Research Fellow, Ústav pro mezinárodní vztahy, Harvard University, Cambridge ve státě Massachusetts (1972-74). Zaměstnanec ministerstva obrany USA, Defense Language Institute a přednášková činnost na různých vysokých školách v USA, Anglii, Německu a Rakousku (1974-1993).

Vystudoval také pedagogiku na Chapman College v Kalifornii (1979-1981).

Po listopadu 1989 se vrátil do Československa. Jeho knihy byly známé spíše v cizině, neboť za normalizace v ČSSR nemohly vycházet, od jeho návratu začaly vycházet i v ČR. Psal také pro Svobodný zítřek (1990-92), Metropolitan (1991-94) a Český deník (1991-96).

Byl členem Svazu spisovatelů (od 1962 do 1967, kdy byl vyloučen - členství obnoveno 1968) a Obce spisovatelů (od 1989 do 1997, kdy vystoupil).

Byl členem PEN Clubu, New York Center (od 1974) a Pražské centrum (od 1997), The Commanders Club (od 1994, Sdružení veteránů US ozbrojených sil), National Rifle Association USA (od 1979, Americká národní střelecká asociace).

V roce 2005 vzbudilo pozornost a pobouření jeho odsouzení trestním příkazem okresního soudu za údajné výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci na 4 měsíce podmíněně (rozsudek v plném rozsahu zrušen krajským soudem v roce 2006). Jan Beneš byl ženat a byl otcem dvou dětí.

 

 
Právě připojeni - hostů: 20  ÚVOD Cena Jana Beneše
Přihlásit se
Mapa webu

HOME - ÚVOD