O fondu Tisk Email

 

 

 

Koncem roku 2006 vznikl na půdě Ústřední rady KAN záměr zřídit nadační fond. Byli jsme si vědomi jednak toho, že mezi námi žijí lidé v nezaviněné nouzi, jednak toho, že rozvoj kultury a vědy brzdí nedostatek finančních prostředků. Od samého počátku nám bylo jasné, že fond nemá být záležitostí pouze členů KANu, ale mnohem širšího okruhu podobně smýšlejících osob. Můžeme konstatovat, že všichni zřizovatelé i členové správní rady jsou buď členy KANu nebo splňují požadavky členství. Kromě toho jsme požádali řadu osobností, aby se staly našimi rádci a jakýmisi kmotry, kteří by názorně vyjadřovali směřování našeho fondu. Na tomto místě jmenujme alespoň desítku z nich v abecedním pořádku: Vojtěch Cepl, Ivan Klíma, Vladimír Kučera, Zdena Mašínová, Jan Ruml, Jaromír Štětina, Oldřich Tůma, Olbram Zoubek, Petr Zvolský, Pavel Žáček.

 

Fond byl zřízen za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti:

 • podpory fyzických i právnických osob, které se zabývají aktivitami směrujícími k vytváření občanské společnosti fungující na demokratických principech, pomoci při nápravě některých křivd a chyb způsobených nejednotným výkladem právních norem, které by mohly ohrozit demokratické zásady, včetně pomoci při existenčních potížích dotčených osob,
 • pomoci při nápravě některých křivd a chyb způsobených nejednotným výkladem právních norem, které by mohly ohrozit demokratické zásady, včetně pomoci při existenčních potížích dotčených osob,
 • podpory humanitárních aktivit právnických i fyzických osob, se zaměřením na podporu projektů a záměrů v oblasti ochrany základních lidských práv a duchovních hodnot,
 • pomoci těm, kdo pracují na poli osvěty (vědecké, filmové, televizní, rozhlasové, výtvarné, novinářské tvorby) s cílem ochrany demokracie a zvýšení zájmu občanů o veřejný život.
 • Dále se činnost fondu zaměřuje na podporu hnutí a aktivit bránících propagaci fašismu a dalších hnutí směřujících k potlačování práv a svobod občanů, které naplňují obsah § 260 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.

   

  Sídlo fondu je v Praze, v Žitné ulici č. 10. Nikoli náhodou nám svolení k používání této adresy dala vnučka Aloise Rašína. Identifikační číslo fondu je 27915492. Nadační fond začal fungovat v létě 2007. Od srpna 2007 mohl zaměstnat jako tajemníka Vl. Hučína.

   

  Již na podzim 2007 bylo možné předat finanční podporu Martinu Vadasovi (cyklus pořadu o procesu s M. Horákovou) a Zbyňku Horváthovi (cyklus prednášek pro mládež).

  12. 12. 2007, ve výroční den Švehlova úmrtí, byla udělena v Ústavu pro soudobé dějiny cena Antonína Švehly Karlu Jechovi za rozsáhlé dílo věnované pronásledování selského stavu v době totality. Stipendium A. Švehly bylo uděleno Jiřímu Hájíčkovi (autoru románu Selský baroko).

   

  Dne 16. 3. 2008 byla predána v Klementinu cena Rudolfa Medka Vladimíru Bystrovovi za dosavadní dílo a stipendium R. M. Vladimíru Novotnému (studie Medek epik).

  Historikové Jiří Hoppe a Jiří Suk byli odměněni za studie o historii KANu, publikované ve sborníku Dvojí identita KAN. Pred invazí 1968 a po pádu komunismu 1989, Praha 2008 (vyšlo ke 40. výrocí založení KAN).

  Na slavnostním zasedání byla udělena cena Jana Beneše (jako připomenutí jeho tragického odchodu ze života 1. 6. 2007) sršatému kritikovi a publicistovi Janu Rejžkovi.

  V srpnu 2008 byla udělena cena Jana Slavíka známému historikovi Karlu Kaplanovi a stipendium Mgr. K. Sobotkové.

  V létě a na podzim téhož roku byli obdarováni Josef Novotný, Isolda Kristiánová a Em. Jarkovská, neboť státní instituce vesměs necitlivě zamítly jejich žádosti o odškodnění. Finanční odměna byla poukázána i faráři Janu Jelínkovi.

  13. 12. 2008 byl ve Švehlove rodišti, v Hostivaři, uspořádán celodenní seminář Sedláci včerejška (v kolektivizaci), dneška (po dekolektivizaci) a zítřka (v naději). Cena Ant. Švehly byla tentokrát udělena ing. Stanislavu Němcovi, předsedovi Asociace soukromého zemědělství.

   

  Předpoklady na rok 2009:

  14. 1. 2009 bude v předvečer výročí Palachova týdne uděleno Torzo naděje sedmi statečným občanum. (Plastika Mukl je dílem O. Zoubka.) Moderovat bude Marek Eben.

  Již podruhé budou udělovány ceny R. Medka a J. Beneše; dále chystáme seminář věnovaný politické perzekuci právníků a také 3. ročník ceny Ant. Švehly.

  V oblasti publikační činnosti (ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR) jsou připravovány tyto publikace:

  - Únosy čs. občanů do SSSR (VI. Bystrov)

  - Zlomový bod: 21. 8. 1969 (O. Tůma)

  - Slovníček pojmu z roku 1968 a sedmdesátých let (VI. Kučera)

  - Nejen major Zeman (P. Cajthaml).

  Konečně se ve spolupráci se sdružením Benefiční koncerty Grabštejn (Ludek Vele) uvažuje o zřízení Ceny Ed. Hakena, určené na podporu českých operních a komorních pěvců.

   

  Praha, 1. 1. 2009

   

  P. S.

  Uvítáme Vaše připomínky k dosavadní činnosti nadačního fondu, stejně jako Vaše další náměty - a pochopitelně vítány budou i finanční příspěvky.

   

  Kontaktní adresa:

  JUDr. Ing. Marek Dufek

  dufek(zavináč)advokatdufek.cz

  tel. 222 323 393

   

  číslo účtu:

  1975547369/0800

   

   

   

   

   
  Právě připojeni - hostů: 21  ÚVOD O fondu
  Přihlásit se
  Mapa webu

  HOME - ÚVOD