Cena Jana Slavíka pro Karla Kaplana 10.10.2008 Tisk Email

Historik Karel Kaplan

obdržel k osmedesátinám Cenu Jana Slavíka.

 

 

 

Cena je spojená s finanční odměnou a nese jméno historika, který patřil mezi nejvýraznější osobnosti českého dějepisectví v meziválečném období a který byl po roce 1948 definitivně umlčen.

 

Přední český historik Karel Kaplan patří mezi zakladatele oboru soudobých dějin a zároveň je jejich aktérem a spolutvůrcem. V první polovině 60. let působil v ideologickém aparátu ÚV KSČ, což mu umožnilo přístup k dosud utajovaným materiálům. Ve druhé polovině 60. let se stal zástupcem ředitele Historického ústavu ČSAV.

 

Po okupaci sovětskými vojsky v roce 1968 byl propuštěn, vyloučen z KSČ a počátkem roku 1972 zatčen. O čtyři roky později vycestoval do SRN a publikoval ve světě archivní materiály o zmanipulovaných soudních procesech a represích v padesátých letech, které se podařilo z Československa vyvézt. Do vlasti se vrátil v roce 1990 a pokračoval ve vědecké a publikační činnosti. Jeho knihy byly přeloženy do osmapadesáti jazyků.

 

Nadační fond angažovaných nestraníků vznikl v loňském roce na půdě Klubu angažovaných nestraníků a klade si za cíl podporovat aktivity směřující k vytváření občanské společnosti fungující na demokratických principech. Kromě jiných aktivit chce podporovat i vědeckou činnost významných osobností pronásledovaných totalitním režimem, ale i mladé vědce do 30 let. Letos fond podpořil historičku Jitku Sobotkovou z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., která dostala stipendium na doktorský projekt Slavnosti a oslavy v Československu v letech 1948–1989.

 

ZUZANA BUKOVSKÁ

Odbor mediální komunikace AV ČR

10. 10. 2008

 

 

 

 

 
Právě připojeni - hostů: 37  ÚVOD Cena Jana Slavíka Udělení Karlu Kaplanovi
Přihlásit se
Mapa webu

HOME - ÚVOD