Seminář na téma Sedláci včerejška dneška a zítřka 13.12.2008 Tisk Email

 

pořadatelé

Nadační fond angažovaných nestraníků, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR a Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha

 

Seminář "Sedláci včerejška, dneška a zítřka"

13. prosince 2008

 

Tři tematické okruhy:

• Rolnictvo a selský stav v podmínkách kolektivizace zemědělství - úvodní slovo vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR a publicista PhDr. Zdeněk Nešpor.

• Právní problematika soukromého zemědělství po roce 1989 (rodinné farmy a jiné formy soukromého zemědělského hospodaření, zrušení protizákonných represivních opatření z doby kolektivizace, nedořešené otázky restitučních řízení,…) - úvodní slovo JUDr. Jindřich Urfus, ředitel odboru legislativy MZe ČR.

• Výhledová problematika soukromého zemědělského podnikání (podstata zemědělské reformy připravované ministerstvem zemědělství a její očekávané důsledky na soukromou zemědělskou výrobu, první ohlasy na tuto připravovanou reformu). Úvodní slovo jeden z vedoucích pracovníků Mze ČR, případně také zástupce soukromých zemědělců.

V rámci semináře byl promítnut krátký film s protikolektivizační tématikou režiséra Karla Kachyni, Anděla 

 

 
Právě připojeni - hostů: 39  ÚVOD Semináře Sedláci včerejška dneška a zítřka
Přihlásit se
Mapa webu

HOME - ÚVOD