Historický seminář Československo 1947 Marshallův plán a další 14.11.2012 Tisk

 

Nadační fond angažovaných nestraníků, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Ústav právních dějin Právnické fakulty UK uspořádal dne 14. listopadu 2012 v Ústavu pro soudobé dějiny AV Vlašská 9 Praha 1 Malá Strana


Historický seminář

Československo  1947

Marshallův plán a další plány

 

 

Fotomomentky z akce


 

Histrorický seminář Československo 1947 Marshallův plán a další plány 14.11.2012