Publikace "Zaostřeno na komunismus" Petrušky Šustrové a Josefa Mlejnka jr. Tisk

 

 

Zaostřeno na komunismus

Josef Mlejnek a Petruška Šustrová

 

Jako třetí svazek ediční řady Prostopravdy, vydávané NFAN v nakladatelství Euroslavica vyšla kniha dvojice známých publicistů. Přibližuje ve více než 40 kapitolách uzlové historické události a trendy, ilustrující skutečnou povahu komunistických režimů – od Pařížské komuny a Říjnové revoluce přes stalinismus, přes jejich četné válečné výboje a zločiny, potlačování vzpour i disentu až k normalizaci, perestrojce a rusko-gruzínské válce. Vznikl tak informačně bohatý a čtivý soubor textů pro široký okruh čtenářů, který by bylo možno charakterizovat i jako studijní materiál občanské nauky.

 

Euroslavica 2014